Chu kỳ kinh nguyệt bình thường bao nhiêu ngày?

Chu kỳ kinh nguyệt bình thường khác nhau tùy theo từng người có thể dao động từ 21 đến 35 ngày. Rất nhiều yếu tố khác nhau có thể thay đổi chu kỳ kinh nguyệt của bạn, nhưng nếu chu kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn một khoảng thời gian thì cũng là lúc bạn […]

Cách tính nồng độ cồn trong máu

Nồng độ cồn trong máu (viết tắt là BAC), là thước đo tỷ lệ cồn trong máu của bạn. Bạn có thể tính BAC của mình một số cách, nhưng việc đo lường tuyệt đối, chính xác là không thể nếu không xét nghiệm máu. Cách tính nồng độ cồn trong máu bằng cách sử […]